• 62055312_1028268567378320_8451447584903397376_n_0da10ce250
  • 62156693_1028268207378356_2644599676988293120_n_8d4fefad6e
  • 72301215_1123415031197006_9137967690210607104_n_b9e5448b33
  • 73219050_1123414614530381_839348029679992832_n_e60a8501b9
  • 73069243_1123422147862961_160504736032751616_n_f2f5b2c000
  • 62497217_1028266774045166_7571529242605780992_n_2df7f4f6c2
  • 60738275_1017723425099501_9138859256701779968_n_60cc22f9ba
  • 62103584_1028264980712012_8276655249318477824_n_3ef7f3998f
  • 72721471_1116112728593903_8111858333423501312_n_8850f247ec
  • 70803923_1098253830379793_7985612837818990592_n_aa5a9069dd
Tin nổi bật
Tin nổi bật
       Nhằm đánh giá, lựa chọn đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp để xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, hạng II; trên cơ sở đó đảm bảo quyền lợi của giáo viên tốt hơn sau khi được thăng hạng theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 88
Năm 2020 : 204
Thư viện ảnh